Radondagen 15 mars 2023!

Nu är datum bokat för Radondagen 2023. Platsen är Elite Hotel Marina Tower på Nacka Strand. Programmet kommer ut i början av januari.

2023 års Radondag hålls i stora lokaler och det finns också möjlighet att delta digitalt.

Vi har som vanligt en utställning på plats där leverantörer i branschen presenterar sina nyheter. Även i år finns möjlighet för utställare att göra en kort presentation om sitt företags verksamhet.