Radondagen den 14 mars

Plats: Elit Hotell Carolina Tower, Stockholm

Tid: 9:00-17:00

 • 08:00
  Registrering öppnar

 • 09:00
  Öppnande av konferensen och presentation av Svensk Radonförenings arbete
  Dag Sedin, Svensk Radonförening

 • 09:15
  Radon på arbetsplatser
  Arbetsmiljöverket och SSM berättar om arbetet med hur vi sänker radonhalten på våra arbetsplatser.
  Janez Marinko, Arbetsmiljöverket
  Tove Sandberg Liljendahl, Strålsäkerhetsmyndigheten

 • 10:15
  Kaffe och mingel

 • 10:45
  Personcertifiering RISE
  Ulf Pettersson och Stina Wibom, RISE

 • 12:00
  Lunch, mingel och utställning

 • 13:30
  Krav om radon från miljöcertifieringsorganisation
  Svanen berättar om kravet på gränsvärden för radon för att klara miljöcertifiering.
  Anneli Waldén, Svanen

 • 14:15
  Radon och Lungcancer
  Varför är radon farligt? SSM presenterar resultat av nationella och internationella studier om risken med att leva i förhöjd radonhalt.
  Pål Andersson, Strålsäkerhetsmyndigheten

 • 15:00
  Kaffe och mingel

 • 15:45
  Nyheter från branschen
  Våra nordiska och europeiska branschorganisationer presenterar arbetet i respektive region.
  Jose-Luis Gutierrez Villanueva, Europeisk Radonförening
  Øyvind Krogstadmo, Norsk Radonförening

 • 16:45
  Avslutning och sammanfattning av dagen
  Dag Sedin, Svensk Radonförening

 • Utställning under hela dagen
  Här träffar ni leverantörer i branschen som presenterar sin nyheter.