Radondagen den 12 mars

Plats: Elit Hotell Carolina Tower, Stockholm

Tid: 9:00-17:00

 • 08:00
  Registrering öppnar

 • 09:00
  Öppnande av konferensen och presentation av Svensk Radonförenings arbete
  Dag Sedin, Svensk Radonförening

 • 09:20
  Handlingsplanen för radon -Statusrapport
  SSM lämnar en lägesrapport om hur det ser ut med genomförandet av handlingsplanen för radon
  Tomas Persson, Strålsäkerhetsmyndigheten

 • 10:00
  Kaffe och mingel

 • 10:30
  Strålning från byggnadsmaterial
  Cecilia Jelinek, SGU

 • 11:00
  Uppsala kommuns radontillsyn
  Jonte From, Miljöförvaltningen Uppsala kommun

 • 11:30
  Lunch, mingel och utställning

 • 13:00
  Paneldebatt med politiker och myndighetsföreträdare.
  Hur ser tillsynen ut? Hur mycket lyssnar politiker på forskare och experter? Finns det en samsyn när det gäller synen på radon i bostäder. Dessa frågeställningar är några de som kommer beröras under vår unika debatt.
  Caroline Szyber moderator, Emma Hult(MP), Larry Söder(KD), Carl-Oskar Bohlin (M),
  Leif Nysmed(S), Olas Johansson(C), Roger Hedlund(SD)

 • 14:30
  Radonsäkring av nybyggda hus.
  Idag finns det teknik för att bygga nya hus radonsäkra. Vad krävs för att detta arbeta skall lyckas? Vad är utmaningarna? Hur styr våra lagar kravet på att bygga radonsäkert?
  Pär Gertz, Bjerking AB

 • 15:00
  Kaffe och mingel

 • 15:45
  Personcertifiering av Radonkonsulter
  Efter ett samarbete med Svensk radonförening kan nu Rise presentera ett program för att certifiera radontekniker. RISE berättar om vad det innebär och hur det går till i praktiken.
  Stina Wibom, RISE

 • 16:00
  Avslutning och sammanfattning av dagen
  Dag Sedin, Svensk Radonförening

 • Utställning under hela dagen
  Här träffar ni leverantörer i branschen som presenterar sin nyheter.