Radondagen 13 mars 2024 var ett välbesökt event såväl på plats som digitalt. Dagen gav möjlighet till ökad kunskap och delade erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare samt politiker.

Det var ett spännande program; dagen startades med ett välkomnade av Dag Sedin, Svensk Radonförenings ordförande. Dag presenterade Svensk Radonförenings aktuella arbete och mål för verksamheten de kommande åren.

Huvudtemat på Radondagen i år vara radon på arbetsplatser. Vi fick besök av finska Strålskyddsmyndigheten, STUK Radiation and Nuclear Safety och Tuukka Turtainen berättade om hur Finland jobbar med radonfrågan. Det var mycket imponerade att de har en databas med över 20 000 företag som de mätt radon på, så det finns mycket att inspireras av. Tuukka lyfte också att Radondagen var ett bra initiativ där myndigheter och bolag träffades.

Därefter följde de svenska myndigheterna. Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverkets berättade om vad de gör gällande radon på arbetsplatser. Boverket om hur Plan- och bygglagen kopplar till Radonfrågan.

Efter lunch kom Lungcancerföreningen och berättade om deras viktiga arbete, hur tufft det är som patient och anhörig. Ofta har de insjuknade gått väldigt länge med sin cancer innan de får vetskap om den och då har de ofta redan hamnat i stadie 4. I höst fyller de 20 år och Svensk Radonförening lovade att tillsammans ska de vi ta fram en guide om varför radon är farligt.

Sedan var det dags för politikerpanel som Dag Sedin och Caroline Szyber moderade. Medverkande: Leif Nysmed (S), Lars Beckman (M), Mikael Eskilandersson (SD), Ciczie Weidby (V), Arbetsmarknadsutskottet.

Hur stor är medvetenheten om radonrisk på arbetsplatser? Ökat krav på tillsyn på arbetsplatser, hur gör vi? Kommer Radonbidraget komma tillbaka? Radonmätning i samband med fastighetsöverlåtelse. Det var frågeställningar som berördes under debatten. Alla var också positiva till att någon form av bidrag skulle fortsätta finnas, även om vissa lyfte att det kanske kunde vara en del av rotavdraget. Det var i år en ovanligt ideologisk debatt även om alla medverkade även sa de även har och vill ha en samsyn på frågorna.

Dagen avslutades med att Mäklarsamfundet berättade om frågor om radon vid en bostadsaffär.

Följt av ett samtal om radonmätning i samband med fastighetsöverlåtelse där Henrik Lenander från Fastighetsbyrån, Magnus Bäckström från Mäklarsamfundet och Andreas Strindemark från Svensk radonförening deltog. Svensk radonföreningen redovisade resultatet från sin nygjorda undersökning om energideklarationer vid fastighetsöverlåtelse. Det blev också ett bra samtal om frågan med Mäklarsamfundet och mäklare där det var tydligt att alla bör känna och ta mer ansvar för frågan.

Det var en fullspäckad dag med stor utställningsplats utanför möteslokalen. Vi var ca 90 st på plats samt drygt 20st deltog via videolänk. Dagen hade fokus på att ge ökad kunskap, erfarenhetsutbyte, föreläsningar med case från verkligheten, politikerdebatt.

I sin helhet en väldigt konstruktiv, lyckad och av deltagarna uppskattad dag.