Fokus för radondagen 2023 var radon på arbetsplatser. Kunskapen om mätning på arbetsplatser är viktigt då bara ca 1% av alla arbetsplatser mätts sedan 2018 då den nya Strålskyddslagen trädde i kraft. Detta trots att det finns ett krav att varje arbetsgivare skall veta radonhalten på sin arbetsplats. Svensk Radonförenings undersökning om kommuners tillsynsarbete presenterades under dagen. En uppdatering gjordes av Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller Nationella handlingsplanen, den nya vägledningen för att mäta radonhalten i skolor och förskolor och mätprotokollens kvalitet. Via en radonexpert från Kanada fick vi en fördjupning av radonproblem i byggnader i hemlandet.

Vi hade en politikerpanel med medverkande från riksdagspartierna Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Där debatterades radonrisken på arbetsplatser, energideklarationen, radonmätning vid fastighetsförsäljning samt radonbidraget.

Arbetsmiljöverket berättade om vad som krävs för att få en bra samordning och gemensamma insatser mellan fastighetsägare, hyresgäster i frågor om radon och arbetsmiljö. Slutligen informerade RISE om arbetet certifiering av radonkonsulter.