15 mars gick Radondagen av stapeln. Det var ett väldigt välbesökt arrangemang som var såväl fysiskt som digitalt. Dagen gav möjlighet till ökad kunskap och delade erfarenheter från myndigheter, branschexperter, forskare samt politiker.

Fokus för i år var radon på arbetsplatser. Kunskapen om mätning på arbetsplatser är viktigt då bara ca 1% av alla arbetsplatser mätts sedan 2018 då den nya Strålskyddslagen trädde i kraft. Detta trots att det finns ett krav att varje arbetsgivare skall veta radonhalten på sin arbetsplats.

Dag Sedin ordförande för Svensk Radonföreningen inledde dagen med att berätta om Radonföreningen fokus i verksamheten för i år och om Svensk Radonförenings undersökning om kommuners tillsynsarbete. Dagen tog som vanligt avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden.

Sedan följde en presentation om uppdatering av Nationella handlingsplanen för radon av Karl Herlin, Strålsäkerhetsmyndigheten. Följt av Veronica Ingeström, Strålsäkerhetsmyndigheten, som berättade om den nya vägledningen för mätning av radonhalter i skolor och förskolor.

Swedish Green Building Council representerades av Carolina Larsson som berättande om radonhaltens roll vid miljöcertifiering av byggnader.  

Hela vägen från Kanada kom sedan internationella experten Dr. Aaron Goodarzi och gav en fördjupning av radonproblem i byggnader i Kanada och vikten av att mäta.  

Efter lunchen var det dags för politikerpanel med medverkande: Larry Söder (KD), Jakob Olofsgård (L), Mikael Eskilandersson (SD) vice ordförande, och Leif Nysmed (S). Övriga riksdagspartier tillfrågade men ingen möjlighet närvara, några har bokat uppföljande möte med Radonföreningen vilket är positivt de visar intresse på så vis för dessa viktiga frågor. Moderator för debatten var Caroline Szyber, rådgivare och tidigare ordförande för riksdagens civilutskott. Hur stor är medvetenheten om radonrisk på arbetsplatser? Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför? Energideklaration och fastighetsförsäljning. Hur vet man att mätning genomförts? Varför är det viktigt att radonbidraget finns kvar? Var frågeställningar som berördes under debatten.

Även i år blev det en stor diskussion om radonbidraget. Alla var också positiva till att någon form av bidrag borde finnas och regeringspartierna påtalade att en mandatperiod är lång och att de kommer arbete för det i kommande budget.

Därefter inspirerade Lisa Andernis lokalstrateg på Arbetsmiljöverket om vad som krävs för att få en bra samordning och gemensamma insatser mellan fastighetsägare, hyresgäster i frågor om radon och arbetsmiljö. Dagen avslutades med föredrag först av Larisa Mileshina på Strålsäkerhetsmyndigheten om förbättring av mätprotokollens kvalitét. Därefter Stina Wiblom från Rise om certifiering av radonkonsulter.