Radondagen 2021

17 mars 2021, gick Radondagen av stapeln. Det var ett väldigt välbesökt digitalt event p g a Corona. Dagen gav möjlighet till ökad kunskap och delade erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare, miljöansvariga samt politiker.

Fokus för i år var radon på arbetsplatser. Kunskapen om mätning på arbetsplatser är viktigt då bara ca 1% av alla arbetsplatser mätts sedan 2018 då den nya Strålskyddslagen trädde i kraft. Detta trots att det finns ett krav att varje arbetsgivare skall veta radonhalten på sin arbetsplats.

Dag Sedin ordförande för Svensk Radonföreningen inledde dagen med att berätta om Radonföreningen fokus i verksamheten för i år och nya arbetsgruppen för hållbart byggande därefter gjorde han en genomgång om hur en ansökan av radonbidraget går till på länsstyrelsen. Sedan följde en fördjupning av radonproblem i nya byggnader i Kanada. Intressant föredrag av internationella expert Dr. Aaron Goodarzi.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverkets berättade om vad de gör gällande radon på arbetsplatser.

Efter det följde en intressant politiker- och myndighetsdebatt. Fyra riksdagspartier och två myndigheter deltog - Larry Söder (KD), Leif Nysmed (S), Ola Johansson (C), Roger Hedlund (SD), Tomas Persson från Strålsäkerhetsmyndigheten och Martin Lindgren från Arbetsmiljöverket. Moderator för debatten var Caroline Szyber, rådgivare och tidigare ordförande för riksdagens civilutskott.

Hur stor är medvetenheten om radonrisk på arbetsplatser? Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför? Energideklaration och fastighetsförsäljning. Hur vet man att mätning genomförts? Varför är det viktigt att radonbidraget finns kvar? Det var frågeställningar som berördes under debatten.

Även i år blev det en stor diskussion om radonbidraget. Alla var också positiva till att någon form av bidrag skulle fortsätta finnas ,även om vissa lyfte att det kanske kunde vara en del av Rot avdraget.

En annan stor fråga var om radonmätning borde ingå i energideklarationen eller OVK-mätningen. Det skulle göra att det också finns ett bättre underlag vid husförsäljningar, en informationsplikt om radon var något som flera i panelen tycker att det borde finnas.

Att bara koppla radonhalten i ett bostadsområde till den geografisk kartan över radiumhalten i marken är inte hållbart vilket fastslogs av ordförande för Svensk Radonförening Dag Sedin och radonexperten Tryggve Rönnqvist från Radonova och fick medhåll av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under dagen hölls också föreläsning med case från verkligheten om arbetet med radonmätning på arbetsplatserEfter det följde en intressant politiker- och myndighetsdebatt. Fyra riksdagspartier och två myndigheter deltog - Larry Söder (KD), Leif Nysmed (S), Ola Johansson (C), Roger Hedlund (SD), Tomas Persson från Strålsäkerhetsmyndigheten och Martin Lindgren från Arbetsmiljöverket. Moderator för debatten var Caroline Szyber, rådgivare och tidigare ordförande för riksdagens civilutskott.