Radondagen 2020

Radondagen 2020 blev återigen en succé. En konferens på drygt 80 deltagare trots att vi dagen före konferensen fick nya riktlinjer från regeringskansliet om restriktioner på grund av Covid-19. En god stämning och livliga debatter om hur vi jobbar med radonsänkande åtgärder på arbetsplatser och i egna hem var dagens fokus. Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Boverket var på plats och deltog. Bostadspolitiker från 5 av våra partier (S,M,C,L,KD,SD) deltog i en paneldebatt som Caroline Szyber förtjänstfullt modererade. Där vi alla kunde ställa de frågor som vi önskade att få svar på. Uppsala kommun var på plats och berättade om hur effektivt genomför tillsyns i kommunen trots begränsade resurser. Det fanns ett stort intresse för tekniska nyheter och våra utställare hade full show att hinna med under fikarasterna och lunchen. Summa summarum blev beslutet att Radondagen är en årlig samlingsplats för att kunna hålla oss uppdaterade om nyheter i branschen och en bra möjlighet till att utöva påverkansarbete. Vi är övertygade om att nästa års konferensen kommer bli lika välbesökt men på grund av rådande pandemi blir den förmodligen genomförd under andra former och med större inslag av digitala seminarier.

För Svensk Radonförening

Dag Sedin

Ordförande