Radondagen 16 mars 2022

Totalt 120 st varav 80 st var fysiskt på plats och resterande deltog via digital konferensplattform. Det var många utställare som alla var välbesökta, att få träffas, samtala och mingla var tydligt efterlängtat! Fokus för dagen var såväl arbetsplatser som egna hem. Dagen gav möjlighet till ökad kunskap och delade erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare, miljöansvariga samt politiker.

Det var ett spännande program; dagen startades med ett välkomnade av Dag Sedin, Svensk Radonförenings ordförande som var med på länk. Dag presenterade Svensk Radonförenings aktuella arbete och mål för verksamheten de kommande åren. Sedan höll Strålsäkerhetsmyndigheten två föredrag Larisa Mileshina om den nya metodbeskrivning och Johanna Persson tillsynen för Radon på arbetsplatser. Bo Thunholm, Sveriges Geologiska Undersökning, SGU talade därefter under rubriken Radon i vatten - Ett bortglömt problem?

Sedan var det dags för ett pass om radon och lungcancer. Med från Rapport från KI
Dr. Karin Lindberg, Karolinska Institutet efter en inledning av Kirlna Skeppström från Bjerking. De var belyste både lungcancer som orsakas av längre vistelse i förhöjda radonhalter. Trollhättan kommuns Britt-Marie Karlsson berättade om deras radontillsyn och goda resultat. Hur fungerar tillsynen i en kommun i Sverige .

Efter lunch det dags för politikerdebatt!(Se video!)Caroline Szyber moderator, med Larry Söder (KD), Roger Hedlund (SD), Ola Johansson (C) och Leif Nysmed (S) deltog. Konceptet var lite som På spåret där moderator var programledare, politikerna är tävlande och Dag Sedin som deltog på distans var lite av en domare. Det var stor samstämmighet i flera frågorna mellan politikerna. Den stora frågan var självklart radonbidraget. Politikerpanelen var tydlig att radonbidraget, eller något liknande, behövs sa alla och det var också ett tydligt medskick från publiken. Att radon borde ingå tydligare i god inomhusmiljö och att det borde kontrolleras mer i såväl boende som på arbetsplatser. Sedan talades det om det borde finnas krav på radonmätning i samband med OVK, Energideklaration och fastighetsförsäljning. Radonvärdet tydligare ska framgå vid försäljningar av bostäder. Som har föreslagits av några partier. Konsumentperspektivet lyftes och att mätning och tillsyn är viktig. Sedan lyftes problemet med att många tyvärr tror att det inte finns någon radonproblematik i nyproduktion, vilket är falskt. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader.

Sedan gav Dr Tryggve Rönnqvist en fördjupning och berättade om analys av radonhalter i svenska arbetsplatser och bostäder SSM rapport 2021:28.

Dagen avslutades med ett uppskattat föredrag av Niklas Dalgrip på Sisab om åtgärder och optimering av radonhalten på Stockholms skolor.

Det var en fullspäckad dag med stor utställningsplats utanför möteslokalen. Dagen hade fokus på att ge ökad kunskap, erfarenhetsutbyte, föreläsningar med case från verkligheten, politikerdebatt.

I sin helhet en väldigt konstruktiv, lyckad och av deltagarna uppskattad dag.