Hej!

Det händer mycket kring radonfrågan i Sverige, en ny nationell handlingsplan, en ny strålskyddslag och ett återinfört radonbidrag. Därför tycker vi på Svensk Radonförening att det är viktigt att samla alla berörda parter i radonfrågan till konferens. Detta så att industri, myndigheter, kommuner och forskare kan mötas och utbyta erfarenhet. Genom initiativet Radondagen gör vi detta. Evenemanget går av stapeln den 14 mars 2019 på Elite Hotel Carolina i Stockholm.
Med radondagen erbjuder vi även senaste nytt angående hur vi i Sverige skall uppfylla den nationella handlingsplanen, kravet på personcertifiering för att vi skall upprätthålla God kvalitet inom branschen samt krav från miljöcertifieringsorganisationer när det gäller radongränsvärden i nya byggnader. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi kommer också att belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon.
Vi har satt ihop ett digert program med föreläsare från myndigheter, intresseorganisationer och industrin men också med internationella inslag. Den är öppen för alla och man anmäler sig enkelt här. Om du är medlem i Svensk Radonförening får du dessutom 500 kr i rabatt på anmälningsavgiften.
Välkommen!
Dag Sedin
Ordförande Svensk Radonförening