Hej!

Svensk Radonförening samlar årligen alla berörda parter i radonfrågan till konferens under en dag, RADONDAGEN. Detta så att industri, myndigheter, kommuner och forskare kan mötas och utbyta erfarenhet. Evenemanget går av stapeln under mars månad varje år. Med radondagen erbjuder vi senaste nytt angående hur vi i Sverige uppfyller den nationella handlingsplanen, diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon. Konferens är öppen för alla men om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.

Välkommen!
Dag Sedin
Ordförande Svensk Radonförening