Radondagen 2020 – Samlingsplats och kunskapsforum för dig som arbetar med radonfrågor!

I Sverige är radonfrågan mer aktuell än någonsin. Som ansvarig för miljöfrågor vill vi därför bjuda in dig till Radondagen 2020. Radondagen ger dig en unik möjlighet att ta del av kunskap och erfarenheter från andra kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare, miljöansvariga och politiker.

Årets program tar upp en rad viktiga och aktuella frågor om allt från radonbidrag och ny strålskyddslag till nationell handlingsplan och arbetet med att bygga radonsäkra hus. Dagen omfattar även en intressant paneldebatt där våra riksdagspolitiker diskuterar radonfrågan, var vi står i dag och hur de ser på vägen framåt.

På programmet:

Radonbidraget – hur används det och vad har vi lärt oss?
I Sverige har man sedan juli 2018 haft möjlighet att söka radonbidrag. Förra året utbetalades cirka 28 miljoner kronor i bidrag och i år finns ytterligare 34 miljoner kronor beviljat för åtgärder mot radon i bostäder. Hur väl används pengarna och hur söker man radonbidrag? Hur fungerar Boverkets roll som bidragsgivare?

Ny strålskyddslag – hur har det gått sedan införandet 2018?
Sedan den nya strålskyddslagen infördes i juli 2018 har landets arbetsgivare ett rapporteringsansvar gällande radonhalten. På Radondagen ställer vi frågor som: Hur många arbetsplatser har mätt radon sedan lagen införts? Har arbetsgivarna koll på kravet att känna till och vid behov åtgärda radonhalten på arbetsplatsen?

Ny nationell handlingsplan – en statusrapport
Sverige införde en ny nationell handlingsplan i mars 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten har samordningsansvar för uppföljning av handlingsplanen. Företrädare för myndigheten är på plats och berättar om vad gjorts sedan införandet och vad som händer med de olika målen som finns i planen.

Branschens kvalitetsarbete och hållbart byggande – hur möter man nya krav?
På Radondagen erbjuds även senaste nytt om hur vi i Sverige ska uppfylla kraven på personcertifiering för att upprätthålla en god kvalitet inom branschen. Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Vilka krav sätts på radonhalten för att man ska få bästa klassificering när det gäller hållbart byggande? Sveriges Geologiska Institut redogör för hur radon i mark kartläggs på bästa sätt och Bjerking Ingenjörsbyrå berättar om arbetet för att bygga radonsäkra hus.

Unik paneldebatt med politiker och myndighetsföreträdare – hur ser de på arbetet med radon?
Radondagen har bjudit in riksdagspolitiker och myndigheter till en debatt om vad som kan förväntas av politiken de kommande åren. Kommer radonbidraget att finnas kvar? Hur ser tillsynen ut efter införandet av den nya strålskyddslagen? Hur mycket lyssnar politiker på forskare och experter? Finns det en samsyn gällande synen på bostäder eller är politiken så polariserad som den kan upplevas i media?

Deltagande politiker är: Emma Hult (MP, ordförande civilutskottet), Larry Söder (KD, vice ordförande civilutskottet),  Carl-Oskar Bolin (M, riksdagsledamot), Leif Nysmed (S, riksdagsledamot), Ola Johansson (C, riksdagsledamot) och Roger Hedlund (SD, riksdagsledamot).

Caroline Szyber kommer att vara moderator för paneldebatten. Caroline arbetar som rådgivare inom bostads-, bygg- och fastighetsfrågor och har tidigare varit ordförande i civilutskottet.

Vi ser fram emot att möta dig på Radondagen 2020!

För Svensk Radonförening

Dag Sedin

Ordförande

Anmäl dig till Radondagen 2020 här