Programmet för Radondagen 16 mars 2022 kommer släppas i januari.

Nedan finner ni programmet från 2021

Radondagen 17 mars 2021

 • 08:30
  Inloggning och Utställning online öppnar

 • 09:00
  Öppnande av konferensen och presentation av Svensk Radonförenings arbete och
  en blänkare om hur hantering av radonbidraget går till på Länsstyrelsen.
  Dag Sedin, Svensk Radonförening

 • 09:30
  Problemet med ökade radonhalter i kanadensiska bostäder under 2000-talet.
  Dr. Aaron Goodarzi is the Canada Research Chair for Radiation Exposure Disease, and is both the Education Lead and Microscopy Lead for the University of Calgary’s Charbonneau Cancer Institute

 • 10:15
  Nätverkande och utställning online med föreläsningar och presentationer från bolagen som ställer ut.

 • 10:45
  Radon på arbetsplatser – Vad gör Strålsäkerhetsmyndigheten?
  Johanna Persson, Strålsäkerhetsmyndigheten

 • 11:20
  Radon på arbetsplatser – Vad gör Arbetsmiljöverket?
  Martin Lindgren, Arbetsmiljöverket (AV)

 • 11:40
  Paneldebatt med politiker och myndighetsföreträdare.
  Medvetenheten om radonrisk på arbetsplatser? Varför är det viktigt att radonbidraget finns kvar? Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför? Energideklaration och fastighetsförsäljning. Hur vet man att mätning genomförts? Dessa frågeställningar är några de som kommer beröras under vår unika debatt.
  Caroline Szyber moderator, Larry Söder (KD), Leif Nysmed (S), Ola Johansson (C), Roger Hedlund (SD), Tomas Persson(SSM), Martin Lindgren(AV)

 • 12:40
  Lunchpaus med nätverkande och utställning online med föreläsningar och presentationer från bolagen som ställer ut.

 • 14:00
  Vilka slutsatser kan vi dra av mätstatistik från arbetsplatsmätningar? Är det farligare att vistas på nedre plan? Hur mäter man radonhalten effektivt på en arbetsplats?
  Tryggve Rönnqvist, Radonova Laboratories AB

 • 14:40
  Sammanfattning av dagen
  Dag Sedin, Svensk Radonförening

 • 15:00
  Nätverkande och utställning online med föreläsningar och presentationer från bolagen som ställer ut.

 • 16:00
  Avslutning